Kadastro Tespitine İtiraz Davası Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Kadastro Tespitine İtiraz Davası Nedir?
  • Kadastro Tespitine İtiraz Davası Nedir?

  • Eylül 3, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Kadastro Tespitine İtiraz Davası Nedir?

22.02.2005 tarihli 5304 sayılı yasayla 3402 sayılı Kadastro Kanununda değişiklik yapılmış ve yasaya 22/a maddesi eklenmiş, bu madde yenileme kadastrosunu düzenlemektedir.

3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 22/a maddesinde; tapulama, kadastro veya değişiklik işlemlerine ilişkin; sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermek üzere uygulama niteliğini kaybeden, teknik nedenlerle yetersiz kalan, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği tespit edilen kadastro haritalarının tekrar düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin sağlanması amacıyla tapulama ve kadastro görmüş yerlerde yenileme kadastrosu yapılacağı kabul edilmiştir.

Yenileme kadastrosu ikinci kadastro olmayıp, yenileme kadastrosunun amacı, tapulama, kadastro ve değişiklik işlemlerine ilişkin; sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermektir.

Yenileme kadastrosunun sağlıklı olarak yapılabilmesi için kanuna uygun ve uzman bilirkişiler aracılığıyla yapılması gerekir. Aksi halde gerçeğe uygun olmayan ölçümler nedeniyle taşınmazlar metrekare kayıplarına uğramakta ve bir metrekare azalması bile böylesine büyük taşınmazlar için maddi zarar teşkil etmektedir.

Yöntemine uygun yapılmayan yenileme kadastrosu, mülkiyete ilişkin kazanılmış hakların ihlali sonucunu doğurur. Kazanılmış hakların korunması ve mülkiyet hakkının zedelenmemesi için uygulama kadastrosunun amacına ve yöntemine uygun şekilde yapılması zorunludur.

Yenileme  kadastrosu sonucunda taşınmazı eksilen, küçülen sınırları değişen kişiler bu tespite itiraz edebilir. Yenileme kadastrosuna itiraz davaları, özü itibariyle uygulama faaliyetinin ilke ve yöntemlerine göre yapılıp yapılmadığının denetlenmesini zorunlu kılan davalardır. İdareye başvurulmadan doğrudan kadastro tespitine itiraz davası açılabilir. Yenileme kadastrosu sonucu hakları zedelenen kişiler bu davayı açabilmektedir.

Yenileme kadastrosuna karşı askı ilan süresi içerisinde kadastro mahkemesine dava açabilir. Bu dava niteliği gereği tespite itiraz davasıdır. Bunun yanında kadastro tespitinin kesinleşmesinden sonra da 10 yıllık süre içerisinde Asliye Hukuk Mahkemesinde tapu sicilinin düzeltilmesi davası açılabilmektedir.

 

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş