İnşaatın Apartmana Zarar Vermesi Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > İnşaatın Apartmana Zarar Vermesi Durumunda Ne Yapılmalıdır?
  • İnşaatın Apartmana Zarar Vermesi Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  • Eylül 10, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
İnşaatın Apartmana Zarar Vermesi Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Toplu halde yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Toplu yaşamın en önemli temsilcileri apartman ve sitelerdir. Apartmanda huzur ve sükûnetin sağlanabilmesi için kuralları düzenleyen hukuk kat mülkiyeti hukukudur.

Kat  mülkiyeti hukuku, kat maliklerinin bağımsız bölüm ve ortak yerler üzerinde hak ve sorumluluklarını ve kat maliklerinin birbiriyle olan ilişkisini düzenleyen bir kanundur. Kat mülkiyeti yasası, yargıları kat maliki veya bağımsız bölümlerde herhangi bir hakla oturanlar arasındaki uyuşmazlıklarda uygulanır.

Ancak bazı durumlarda sorun komşudan kaynaklı değil, apartmanda oturmayan birinin verdiği zarardan doğmuş olabilir. Bu durumda hangi dava açılacak sorusu aklımıza gelmektedir. Örneğin; komşu taşınmazdaki inşaat faaliyetlerinin apartmana zarar vermesi, inşaat malzemelerini apartmanın bahçesine koyarak taşınmazı gasp etmesi gibi durumlarla sıkça karşılaşılıyor. İnşaat çalışmasının çevreye, komşu taşınmazlara, zarar vermeden kanuni sınırlar içerisinde yapılması gerekmektedir. Aksi halde buna karşı hukuki başvuru hakkı saklıdır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 683. maddesinde “Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir” hükmü ile mülkiyet hakkının kanunla toplum yararına kısıtlanabileceği temel ilke olarak kabul edilmiş olup, üçüncü şahısların anataşınmaza veya ortak yerlere verdiği zararlardan doğan uyuşmazlıklarda görevli mahkeme el atmasının önlenmesi ve zarar giderimi davaları genel mahkemede görülecektir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş