Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası Nedir?
  • Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası Nedir?

  • Ocak 8, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası Nedir?

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma Türk Medeni Kanunumuzda özel bir boşanma nedeni olarak düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunumuzda akıl hastalığı dışında başka hiçbir hastalık özel boşanma sebebi olarak sayılmamıştır.

Akıl hastalığı, Türk Medeni Kanunu 165. maddede boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir.

Türk Medeni Kanunun 165. Maddesi; ‘‘ Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayatı diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi  sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.’’Hükmünü taşımaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 165. Maddesine göre akıl hastalığının geçmesine olanak bulunmadığının resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi istenildiği için resmi sağlık kurulundan rapor alınacaktır.

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma kararı verilebilmesi için boşanmak istenen kişinin akıl hastası olması ve müşterek hayatı çekilmez hale getirmesi gerekmektedir.
Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası Ne Zaman Açılır?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzun 165. hükmüne göre akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası her zaman açılabilir.

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davasında Husumet Kime Yöneltilir?

Akıl hastalığı sebebiyle açılacak boşanma davalarında  husumet akıl hastasına yöneltilecektir.

Akıl Hastaları Evlenebilir Mi?

Türk Medeni Kanunumuzun 133. Maddesine göre akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi bir sakınca bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporuyla belgelerlerse evlenebilir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş