Apartmanda Dış Cepheye Tabela Asmak Mümkün Müdür?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmanda Dış Cepheye Tabela Asmak Mümkün Müdür?
  • Apartmanda Dış Cepheye Tabela Asmak Mümkün Müdür?

  • Ağustos 29, 2021
Paylaş
Apartmanda Tabela Sorunu!

Apartman ve sitelerde yaşam, komşuluk ilişkileri arasından pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bunlardan biri de dış cephelere reklam amaçlı asılan tabelalardır.

Binanın ortak alanlarına asılan dış cepheyi işgal edecek büyüklükte reklam amaçlı monte edilen tabelalar apartmanın statiğine zarar vermekte, görüntü kirliliği yaratmaktadır

Peki rahatsızlık veren bu tabelalarla hukuki mücadele yolu nedir?

Dış cephe, Kat Mülkiyeti Kanunu madde 4’te sayılan yerler kapsamında ortak alan olup, tüm kat maliklerinin kanunun öngördüğü esaslar dahilinde arsa payı oranında kullanım hakkı olduğu tartışmasızdır.Tüm kat malikleri başkasının mülkiyet hakkını ihlal etmeyecek şekilde ortak alanı dilediği gibi kullanabilir.

Binanın estetik görüntüsünü aşmayacak şekilde makul sınırlarda tanıtıcı reklam panosu asılabilir.

Yargıtay uygulamalarında; yönetim planı ve kat malikleri kurulu kararıyla konulmuş bir yasaklama bulunmaması halinde işyerini tanıtma ve reklam amacıyla bina cephesine binanın dış görünümünü ve estetiğini bozacak şekilde abartılı boyutlarda olmamak ve de ait olduğu bağımsız bölümün dış cephe sınırlarını aşmamak kaydıyla tabela ve reklam panosu asılabileceği kabul edilmiştir.

Aksi durumda her kat maliki, ortak alanın haksız işgali nedeniyle ”Müdahalenin Men’i” davası açarak, dış cephedeki tabelaların kaldırılmasını isteyebilir.

Uygulamada mahkeme dava konusu reklam panolarının asılması konusunda kat malikleri kurul kararı bulunup bulunmadığını araştıracaktır.

Karar yoksa eğer mahallinde keşif yaparak, dava konusu reklam panolarının (tabelaların) Yargıtay uygulamalarında açıklanan hususlara uygun olup olmadığı konusunda uzman bilirkişiden alınan rapor doğrultusunda karar verecektir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Paylaş