Tapu Sicili Kimler İnceleyebilir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Tapu Sicili Kimler İnceleyebilir?
  • Tapu Sicili Kimler İnceleyebilir?

  • Aralık 1, 2020
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Tapu Sicili Kimler İnceleyebilir?

Bir taşınmaz malın yüzölçümünü, numarasını, mahallesini ve sahibini gösteren belgeye tapu denir. Tapunun geçerlik kazanabilmesi için sicile tescil edilmesi gerekir. Taşınmazla ilgili siciller, hukuki bilgiler tapu dairelerinde, teknik bilgiler ise kadastro müdürlüklerinde mevcuttur. Bir taşınmazın kim adına kayıtlı olduğu, yüzölçümü, üzerinde ne tür haklar ve kısıtlamalar olduğu tapu sicilinden öğrenilmektedir.

Tapu sicilleri kamuya açıktır. Kamuya açık olma prensibi Türk Medeni Kanunun’da ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir.
Türk Medeni Kanunu’nun 120.maddesi gereğince; Tapu sicili herkese açıktır. İlgisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve belgelerin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini veya bunların örneklerinin verilmesini isteyebilir.

Tapu sicili ancak ilgisini inanılır kıldığını ispatlamak koşuluyla herkese açıktır. Bu ilgi tapu veya kadastro müdürlüğüne kanıtlanmadığı sürece tapu sicilini kimse inceleyemez. Kanunun lafzındaki ilgi kavramı sözleşmesel bir ilgi olabileceği gibi bilimsel bir ilgi de olabilir. Buradaki ilgi hukuk düzenin kabul ettiği bir ilgi olması gerekir.

Tapu sicili herkese açık olması yalnızca ana sicil için geçerlidir. Yardımcı siciller bu kapsama girmez. Zorunluluk halinde ancak bu yardımcı siciller incelenebilir. Olağan koşullarda tapu sicili herkese açıktır söylemi yardımcı sicilleri kapsamaz.Hiç kimse sırf merakını gidermek için başkaları ile ilgili tapu veya kadastro bilgilerini öğrenemez ve alamaz. Kanunun lafzındaki herkes ifadesi menfaati olan kişilerdir. Bunlar kimlerdir? Örneklerle anlatmak gerekirse;

1.Bir malik, birisiyle taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapmış ise o satış vaadinin alacaklı olan tarafı tapu sicilini inceleyebilir.

2.Tapu siciline göre o taşınmaz üzerinde rehin alacaklısı olan bir kişi de tapu sicilini inceleyebilir.

3.Lehine kamulaştırma yapılacak olan idare makamları tapu sicilini inceleyebilir.

4.İcra takibinde alacaklı,  borçlunun mallarını öğrenmek için tapu sicilini inceleyebilir.

5.İrtifak hakkı sahibi olan kişi de tapu sicilini inceleyebilir.

6.Taşınmazı satın almak isteyen alıcı isterse tapu sicilini inceleyebilir; ancak o taşınmazın satılık olduğunun ispatlanması gerekmektedir.

Son olarak saklı hak ve paylı mirasçılar da tapu sicilini menfaatleri gereği inceleyebilirler.

Bunlar dışında tapu sicilini incelemeyecek olanlar sınırlı ifade edilmiştir.

Yargıtay ve doktrinde kabul edilen tapu sicilini incelemekte menfaati olmayacak bu kişiler kimlerdir?

 1.Basın yayın kuruluşları haber elde etmek için tapu sicillerini inceleyemezler.

2.İşçi sendikası, işverenin malik durumunu araştırmak için tapu sicilini inceleyemezler. 

3.Ticari haber alma bürolarının da menfaatleri kabul edilmemektedir.

4.Malikin muvafakati olmaksızın müşterilerine kredi açmak isteyen bankaların da tapu sicilini inceleme yetkisi yoktur. Bankanın inceleyebilmesi için müşterinin onayı gerekmektedir.

Tapu sicilini incelemek isteyen kimse, öncelikle neden bu bilgileri öğrenmek istediğini yazacağı dilekçede tapu memuruna belirtmelidir. Tapu memuru ilgiyi yeterli görmez ise inceleme talebini kabul etmeyecektir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş