Kiracının Başka Evinin Olması Tahliye Sebebi Midir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Kiracının Başka Evinin Olması Tahliye Sebebi Midir?
  • Kiracının Başka Evinin Olması Tahliye Sebebi Midir?

  • Mart 22, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Kiracının Başka Evinin Olması Tahliye Sebebi Midir?

Yükselen kiralar nedeniyle ev sahipleri ve kiracılar arasındaki sorunlar çoğalmıştır. Günümüzde kira hukuku anlaşmazlıkları giderek artmaktadır. Bu anlaşmazlıkların sonucunda tahliye davalarında artışlar yaşanmıştır. Ev sahipleri kiracıları tahliye edebilmek için geçerli nedenler aramaktadır. Bu tahliye nedenlerinden birisi de kiracının oturabileceği konutunun bulunmasıdır.

Kiracının oturacak başka konutunun olması Türk Borçlar Kanunumuzda tahliye nedeni olarak düzenlenmiştir.
TBK 352/3 maddesine göre ‘‘Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir.’’

Bu kanun hükmüne göre dayanılarak açılacak davalarda kira sözleşmesinin feshedilebilmesi ve tahliyenin sağlanması için kiraya verenin, kira sözleşmesinin yapıldığı sırada kiracının evinden haberinin olmaması gerekiyor. Ayrıca evin kiracının sosyal ve ekonomik durumuna göre, oturulabilir nitelikte olması da gereklidir. Türk Borçlar Kanununun 352/son maddesi uyarınca açılacak bu davalarda dava hakkı kural olarak kiraya verene tanınmıştır.

Tahliye kararı verilebilmesi için kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutunun bulunması ve kiracının sosyal durumu itibariyle evin aileyle birlikte oturuma uygun olması gerekir. Bu davalarda ihtar çekilmesine gerek bulunmamaktadır. Kiraya veren sözleşmenin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde açacağı dava ile kira sözleşmesini sona erdirebilecektir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş