Kimlikten İsim Nasıl Sildirilir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Kimlikten İsim Nasıl Sildirilir?
  • Kimlikten İsim Nasıl Sildirilir?

  • Ocak 2, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
İsim Sildirme Davası

Ad, kişiyi toplum içindeki öteki kişilerden ayırmaya yarayan en önemli araçtır. Adını benimsemeyen birinin adını değiştirmek istemesi onun en doğal hakkıdır.

Kimlik kayıtlarında iki isimli olan vatandaşlar kullanmadığı isminin çalışma ve sosyal hayatında karışıklığa neden olduğu gerekçesiyle ismini sildirmek istemektedir.

Dava Açılması Zorunlu Mudur?

Kimlikteki iki isminden birini sildirmek yasal olarak mümkün olup, kullanmadığı veya sevmediği ismini sildirmek isteyenler ancak dava yoluyla bu işlemi gerçekleştirebilir.

Adın hangi şartlar altında ve ne şekilde değiştirileceği 4721 sayılı kanunda belirtilmiştir. Buna göre; Türk Medeni Kanunu 27. Maddesi haklı bir nedene dayanılarak adın değiştirilmesinin hâkimden talep edilebileceğine hükmetmektedir. Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre, kişinin toplum içinde bilinip tanındığı adını kayden de taşıması, nüfus kaydında gerekli değişikliğin yapılması konusunda dava açabilmesi için haklı neden sayılmaktadır.

Görevli Mahkeme Neresidir?

İsim değiştirme davası, kişisel durum sicilindeki mevcut kaydın değiştirilmesini ve düzeltilmesini gerektirdiğinden esas itibarıyla “nüfus kaydının düzeltilmesi” niteliğindedir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36. maddesinin 1/a bendine göre nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları, düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmî dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet Savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli Asliye Hukuk Mahkemesinde açılması gerekir. Bu yer mahkemesinin yetkisi itiraza tabi olmayıp kamu düzenine ilişkin kesin yetkidir.

Dava Açmadan İsim Değiştirme Mümkün Müdür?
Yazım Ve İmla Hatalarında Mahkeme Kararına Gerek Yoktur!

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nunda 2017 yılında yapılan düzenleme ile Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkan tanımıştır. Bu uygulama 06/12/2022 tarihine kadar devam edecektir. Bu kapsama girmeyen isim değişiklikleri için dava açılması şarttır.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş