Apartman Yönetim Planı Nasıl İptal Edilir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartman Yönetim Planı Nasıl İptal Edilir?
  • Apartman Yönetim Planı Nasıl İptal Edilir?

  • Ocak 28, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Yönetim Planı Nasıl İptal Edilir?
 Kat Mülkiyeti Kanununun 28. maddesi gereğince, yönetim planı bütün kat maliklerini, bunların külli ve cüzi haleflerini bağlayan bir sözleşme niteliğindedir.

Kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla apartmandaki yaşam kurallarına ilişkin her şey yönetim planı ile düzenlenebilir. Yönetim planı değiştirilmedikçe bağımsız bölüm malikleri, külli ve cüzi halefleri ile yönetici ve denetçiler buna uymak mecburiyetindedir.

Yönetim planı hükümlerinin kat malikleri arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde öncelikle uygulanması esastır. Bu nedenle de yönetim planı apartmanın anayasası olarak kabul edilir. Konut satın alırken muhakkak yönetim planına bakılmalıdır. Apartman Yönetim Planını, Tapu Sicil Daireleri’nde, belediyelerde ve gayrimenkullerin işlem dosyalarından temin edebilirsiniz.

Yönetim Planı Değişikliği İçin Beşte Dört Çoğunluk Gerekir!

Yönetim planını sonradan değiştirmek oldukça zordur, nitelikli çoğunluk gerektirir. Yönetim planı değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Yönetim planındaki değişiklikler bütün kat maliklerini onların küllü ve cüzi haleflerini ve yönetici ve denetçileri yani apartmandaki herkesi bağlamaktadır.

Yönetim Planı İle Neler Düzenlenir?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 28. Maddesinin birinci fıkrasına göre yönetim planı ana taşınmazın yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ilişkin diğer hususları düzenleyen ve tüm kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir.

Yönetim ile ilgili olmayan hususlara, örneğin bir veya birkaç kat malikine mülkiyet ve benzeri ayni hak sağlayıcı hükümler yönetim planında yer verilemez.

Yönetim tarzını değiştirici, ortak yerlerin kullanımını kısıtlayan veya önleyen hükümler ya da ortak yerlerin kullanım hakkını bir veya birkaç bağımsız bölüme bırakan ve benzeri yasanın buyurucu hükümlerine aykırılık teşkil eden hükümler yönetim planı ile getirilemez.

Yönetim planında, kat mülkiyeti kanunu amir hükümleri ile bağdaşmayan ya da mülkiyet hakkının kullanılmasını kısıtlayan, bu hakkı düzenleyen temel kurallara aykırı hükümler var ise, her bir kat maliki bunun iptali için her zaman mahkemeye başvurabilir. Bu dava taşınmazın bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesinde açılacaktır. Yönetim planı iptalinde taraf teşkili için bütün kat maliklerinin davaya dahil edilmesi gerekir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş