Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk
  • Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

  • Nisan 18, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Arabuluculuk, bir uyuşmazlığın çözümü için taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmeler ve müzakerelerdir. Arabuluculuk, mahkemeye gitmeden önce, tarafların anlaşmazlıklarını çözmek için kullanılan alternatif bir yoldur. Arabuluculuk, hukuk alanında yaygın bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak kullanılır. Ancak her uyuşmazlık arabuluculuğa elverişli değildir. Arabuluculuk yalnızca tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri konularda mümkündür. Bunlardan birisi de Ticari Davalardır.

Ticari arabuluculuk, ticari uyuşmazlıkların çözümü için taraflar arasında arabuluculuk yoluyla anlaşma sağlanması sürecidir. Ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 5/A maddesinde düzenlenmiş olup, “Bu Kanunun 4’üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.” hükmünü içermektedir. TTK m. 5/A’ da sayılan bazı ticari davalarda arabuluculuk zorunludur.

Ticari davalarda; konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Ticari uyuşmazlıklarında arabuluculuk görüşmeleri altı haftadır. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla iki hafta daha uzatılır. Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk, mahkemelere kıyasla daha az zaman ve kaynak harcanmasına neden olur. Bu nedenle ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk, şirketler arasında yaygın bir çözüm yöntemi haline gelmiştir.

Hangi Davalar Ticaridir?

Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın; Bu Kanunda, Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ilâ 969 uncu maddelerinde,  11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203, rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447, yayın sözleşmesine dair 487 ilâ 501, kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ilâ 519, komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 545, ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ilâ 554, havale hakkındaki 555 ilâ 560, saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ilâ 580 inci maddelerinde,

*Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta,

*Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerde,

*Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde, öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılır. Ancak herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davalar bundan istisnadır. Ticaret hukukunda arabuluculuk, tarafların mağduriyetlerinin giderilmesinde hızlı ve etkili bir yöntemdir ve taraflar arasında dostane bir çözüm sağlar. Bu nedenle, ticari uyuşmazlıkları çözmek için arabuluculuk hizmetlerinden yararlanmaları önerilir.

Hukuk Büromuz, Ticaret Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların arabuluculuk sürecinde hizmet vermektedir.

 

 Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş