Kötü Komşu İle Mücadele Yolları

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Kötü Komşu İle Mücadele Yolları
  • Kötü Komşu İle Mücadele Yolları

  • Aralık 27, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07

Apartman ve sitelerde yaşam, komşuluk ilişkileri arasından pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Apartman ve sitelerde en önemli sorunlardan biri de geçimsiz ve sorunlu komşulardır. Kat Mülkiyeti Kanuna göre kötü komşulara karşı yasal başvuru yolları bulunmaktadır.

KOMŞUNUN SÜREKLİ RAHATSIZ ETMESİ KANUNA AYKIRIDIR!
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasına göre; kat malikleri gerek bağımsız bölümleri gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememekle karşılıklı olarak yükümlüdürler.
Problemli Komşuya Karşı Yasal Haklar Nelerdir?

Apartman gürültüsünün tanımı, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde: ”Konut içerisinde kişilerin kendi davranış ve alışkanlıklarından kaynaklanan; kapı, pencere kapatma, yürüme, konuşma, temizlik yapma, mobilya çekme, televizyon seyretme, radyo dinleme, eğlence amacı dışında kullanılan her türlü müzik aleti, çamaşır makinesi, buzdolabı, elektrik süpürgesi gibi aletleri kullanma, evcil hayvan besleme gibi faaliyetler ile bina içinde yapılacak tadilatı.” olarak ev faaliyetleri ve komşuların oluşturduğu gürültü tanımlanmıştır.

Apartman ve sitelerde oturanlar, komşuluk haklarını ve kat mülkiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi halde ilgili yaptırımlar söz konusu olacaktır.

Öncelikle komşuluk hukuku çerçevesinde gürültü yapan, rahatsız eden komşuya karşı apartman yönetimince yazılı ihtarda bulunabilir veya kolluk kuvvetlerine ilgili komşu şikayet edilerek  5326 sayılı kabahatler kanunun 36.maddesince başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan komşu hakkında idari para cezası verilebilir.

Bütün bunlardan sonuç alınamazsa bu durumda sorunlu komşuya karşı kat maliklerinden her biri taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak rahatsızlık ve huzursuzluk verici eylemlere son verilmesini hakimden isteyebilir.

Bu davayı her bir kat maliki veya kat malikleri kurulunca bu davayı açması için kendisine özel olarak yetki verilen yönetici de açabilir.

Yapılacak yargılamada Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesi dikkate alınarak gerektiğinde ilgili taşınmazda keşif yapmak sureti ile tüm deliller toplanıp sonucuna göre karar verilir. Bunun yanında görgüye dayalı tanık beyanlarına da itibar edilmektedir.

Yargılama sonunda mahkemece  “Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesine göre problemli komşunun, diğer kat maliklerini rahatsız edecek eylemlerinin önlenmesine, bunun için uyarılmasına verilen karara uyulmaması halinde ise KMK’nın 33. maddesinde öngörülen para cezasına çarptırılacaklarını ihtar edecektir.

Komşunun ‘çekilmezlik hali’ süreklilik kazanırsa ve komşunuz mahkeme kararına uymamakta direniyorsa, Kat Mülkiyeti Kanunu madde 25’e dayanarak komşunun evini satımını isteme hakkınız da bulunmaktadır.

Sürekli problem yaratan komşuya karşı hukuki yaptırımların yanında cezai yaptırımda gündeme gelebilir. TCK’nın 123. maddesindeki, “huzur ve sukûnu bozmak suçu” ile komşunuzu savcılığa şikayet etmeniz de ayrıca mümkündür.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş