İnternet Sitesine Erişim Engeli Kararı Nedir?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > İnternet Sitesine Erişim Engeli Kararı Nedir?
  • İnternet Sitesine Erişim Engeli Kararı Nedir?

  • Aralık 28, 2023
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
İnternette Erişimin Engellenmesi/İçeriğin Çıkarılması Kararı Nedir?

İnternet kullanımının yaygınlaşması ile hayatımızda birçok değişiklik yaşanmakta özellikle günümüzde arama, paylaşım, alışveriş ve yazışmalar internet üzerinden gerçekleşmektedir. Her şeyin zararı ve yararı olduğu gibi internetinde yararları ve zararları vardır. İnternetin bilinçli kullanılmadığı durumlarda internet üzerinden suç işleme gündeme gelmektedir.

 İnternet ortamında suç işlemeye yönelik paylaşımlar yapılması durumunda daha fazla insana ulaşmasını önlemek, kamu düzeninin korunması için bu paylaşımlarla ilgili içerik kaldırma ya da erişim engellemesi istenebilir.

İçerik kaldırma ya da erişim engellemesi talebinde bulunurken internet sitesinin URL adresi, alan adı, biliniyorsa IP adresi belirtilmelidir.

İnternet Ortamında İçeriğin Çıkarılması Ve Erişimin Engellenmesi Tedbiri Uygulanacak Suçlar Nelerdir?
  1. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan

*İntihara yönlendirme (madde 84)

*Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra)

*Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 1909

*Sağlık için tehlikeli madde temini (madde194)

*Müstehcenlik (madde 226)

*Fuhuş (madde 227)

*Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçları(madde228)

  1. B) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar
  2. C) 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle yukarıda ifade edilen suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi kararını her zaman isteyebilirsiniz.

İçeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi kararı soruşturma evresinde hakim kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir. Soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da içeriğin çıkarılmasını ve erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını 24 saat içinde hakimin onayına sunar ve hakim, kararını en geç 24 saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır.

Hakim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararının icrası için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gönderilir. Bildirimden itibaren karar  24 saat içinde yerine getirilir.

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği aynı zamanda bir suç teşkil ettiğinden soruşturma ve kovuşturma yapılacaktır. Ancak savcılık soruşturması sonucunda KYOK kararı verilmesi veya kovuşturma sonucunda beraat edilmesi halinde ise içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı hükümsüz kalacaktır.

Ayrıca belirtmek isteriz ki internet ortamında yapılan yayın içeriğinin engellenmesi veya kaldırılması kararı yalnızca suç konusu paylaşımlar için değil, şeref ve haysiyeti tahkir etmek amacıyla yapılmış asılsız haber ve paylaşımlar için de istenebilir.

Özel hayatın gizliliğinin ihlali ve şahıs haklarını zedeleyen içeriklerin söz konusu olması durumunda kişisel ve mesleki itibarın korunması için bu içeriklerin kaldırılması ya da erişime engellenmesini ve hatta arama motorundan silinmesini de  isteyebilirsiniz.

5651 sayılı kanun madde 9/1’e göre internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan yaşadığınız yerin Sulh Ceza Hâkimine başvurarak da içeriğe erişimin engellenmesi istenebilmektedir.

İçeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı, amacı gerçekleştirebilecek nitelikle görülürse belirli süreyle sınırlı olarak da verilebilir.  Koruma tedbiri olarak verilen içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararına itiraz mümkündür.

 

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

 

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş