Fahiş Fiyat Artışı Uygulayan İşletmelere Verilecek Cezalar

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Fahiş Fiyat Artışı Uygulayan İşletmelere Verilecek Cezalar
  • Fahiş Fiyat Artışı Uygulayan İşletmelere Verilecek Cezalar

  • Ocak 28, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
FAHİŞ FİYAT ARTIŞINA  KANUNİ DÜZENLEME

Piyasada fahiş fiyatla mücadele ve fiyat istikrarının düzenlenmesi için 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen ek madde ile Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun oluşturulmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemlerinde fiyat istikrarını düzenlemek, darlık yaratıcı fahiş fiyatlandırma politikasını uygulayan firmalara idari yaptırım kararı alınacaktır. Bu kararlar üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere uygulanacaktır.

Bu doğrultuda 6585 sayılı kanun’a ek madde 1 eklenmiştir. 
“Fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu”
EK MADDE 1
– Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamaz.
– Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamaz.

– Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacağı hüküm altına alınmıştır.

Kanuna aykırılık halinde yaptırım kararı haksız fiyat değerlendirme kurulu tarafından karara bağlanacaktır.

Bu doğrultuda haksız fiyat değerlendirme kurulu yönetmeliği düzenlemiştir. Haksız fiyat değerlendirme kurulunun görev ve yetkileri detaylı düzenlenmiştir. Haksız fiyat değerlendirme kurulu üretici, tedarikçi, perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarının denetlenmesi ve idari para cezalarının uygulanmasına karar verecektir. Firmaların fahiş fiyat politikası uyguladığı durumlarda ilgililerin şikayeti üzerine veya kurul resen de harekete geçerek ilgili firmaya denetim yapabilecektir.

Tüketiciler şikayet başvurusunu dilekçeyle, şikayet sistemi üzerinden veya diğer elektronik başvuru yöntemlerini kullanarak Ticaret Bakanlığına ya da il müdürlüğüne ilgili fahiş fiyat politikası uygulayan firmayı şikayet edebileceklerdir.

Resen veya şikayet üzerine yapılan denetimlerde ilgili üretici, tedarikçi ve perakende hakkında aykırılık tespit ederse denetimin yapıldığı günden başlamak üzere 10 günden az olmamak kaydıyla savunma süresi verilir.

Savunma hakkı tanımadan ilgili hakkında yaptırım kararı uygulanmaz. Aksi takdirde verilen ceza hükümsüz olacaktır. Süresi içerisinde savunma hakkını kullanmayan ilgililer  savunma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

Haksız fiyat değerlendirme kurulu tarafından ilgili savunma kabul veya reddedilecektir. Kabul kararı verilirse ilgili hakkında idari yaptırım uygulanmayacak, savunma reddolunursa eğer idari para cezası gündeme gelecektir.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılması yasağına aykırı hareket edenlere 10.000 TL’den 100.000 TL’ye kadar,
Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler, piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlar hakkında 50.000 ‎TL’den 500.000 TL’ye kadar, idari para cezası verilecektir.
 Bu doğrultuda  işletmelere verilen idari para cezalarının 1 ay içinde ödenmesi gerekmektedir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş