Apartmanda Otopark Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmanda Otopark Kullanımı Nasıl Olmalıdır?
  • Apartmanda Otopark Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

  • Ocak 28, 2024
Paylaş
Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Apartmanda Otopark Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

Toplu halde yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Nüfusun her geçen gün artışı ile birlikte araç sayısı da artmış. Bu durum apartmanlarda otopark sorunu yaşanmasına neden olmuştur. Çoğunlukla apartmanlarda her bağımsız bölüme bir araçlık otopark yeri ayrılmaktadır. Ancak apartmanda birden fazla arabası olan kat malikleri için bu yerler yetersiz kaldığından apartman sakinleri arasında tartışmalar yaşanmaktadır.

Otopark Ortak Alanlardan Mıdır?

Apartmanda ortak alanlar Kat Mülkiyeti Kanunumuzun 4. Maddesinde açıkça düzenlenmiştir.

Buna göre ; Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.

-Temeller ve ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,

– Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su,havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,

– Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri.

Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya, faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer.

Kat Mülkiyeti Kanuna göre otoparklar da apartmanın ortak alanlarından sayılmış olup, tüm kat malikleri otoparklardan yararlanma bu yerlere girip çıkabilme hak ve yetkisine sahiptir. Apartmanın otoparkını hiç kimse dilediği gibi kullanamaz.

Otopark kullanımının nasıl olacağı konusunda öncelikle yönetim planına bakılması gerekmektedir.  Kat Mülkiyeti Kanununun 28. maddesi gereğince, yönetim planı bütün kat maliklerini, bunların külli ve cüzi haleflerini bağlayan bir sözleşme niteliğinde olduğundan otopark kullanımın nasıl paylaşılacağı hususu da yönetim planı ile getirilebilir. Ancak yönetim planında böyle bir düzenleme mevcut değilse o zaman Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri devreye girecektir.

Kat Mülkiyeti Kanununun 4. maddesi gereğince, otoparklar ortak yer niteliğinde olup; her kat maliki, aynı Kanunun 16. maddesi gereğince ortak yerlerde arsa payı oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre kullanma hakkına sahiptirler.
Otoparkların kullanım hakkı ölçüsü, aksine bir sözleşme olmadıkça her kat malikine ait arsa payı oranındadır.
Otopark Kurallarına Uymayanlara Dava Açılabilir Mi?

Kat malikleri ortak alanları ve eklentileri kullanırken Kat Mülkiyeti Kanuna, yönetim planına, kat malikleri kurulu tarafından alınan kararlara uymak zorundadır. Ortak alan kullanımında komşuluk hukuku ve saygı esastır. Aksi halde otoparkı kendi kullanımına özgüleyerek diğer kat maliklerinin kullanımını engelleyenler hakkında her bir kat maliki ortak alan işgali nedeniyle müdahalenin menini isteyebilir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmeti için bizimle iletişime geçin. Whatsapp: 0545 190 06 07
Paylaş