Yeniden İnşa Ve İmar Sebebiyle Tahliye

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Yeniden İnşa Ve İmar Sebebiyle Tahliye
  • Yeniden İnşa Ve İmar Sebebiyle Tahliye

  • Nisan 17, 2023
Paylaş
Yeniden İnşa Ve İmar Sebebiyle Tahliye

Kira hukuku, hem kiracıların hem de kiraya verenlerin haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Ancak kira hukukunun temel amacı kiracıların korunmasıdır. Bunun nedeni, kiracıların, kiraya veren karşısında daha zayıf konumda olmasıdır. Bu yüzden de kanunumuzda tahliye sebepleri sınırlı sayıda sayılmıştır. Kanunda belirtilen bazı hallerde kiracının tahliyesi ancak belirli koşulların gerçekleşmesi halinde mümkün olur. Bu nedenlerden birisi de yeniden inşa ve imardır. Yeniden inşa ve imar sebebiyle tahliye kiracının haklarının korunması açısından belli şartlara bağlanmıştır.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle gereksinim, yeniden inşa ve imar başlıklı 350./2 maddesinde; “Kiraya veren, kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

TBK’nun 350./2 maddesine göre, yeniden inşa ve imar sebebiyle kira sözleşmesinin feshi mümkün olup, kanun, yapının yeniden inşasının gerekli olduğu ya da imar amacıyla yapının esaslı onarımının, gerekli olduğu hallerde kiralananın tahliyesinin istenebileceğini kabul etmiştir. Yeniden inşa nedeniyle açılacak tahliye davasında onaylı inşaat projesinin ibraz edilmesi zorunludur.

Yeniden inşa ve imar sebebiyle tahliye kira hukukunda özel bir tahliye sebebidir. Yeniden inşa ve imar sebebiyle tahliye kiracının haklarını korumak adına yasal süreler ve koşullara bağlanmıştır. Yeniden inşa ve imar nedeniyle tahliye davaları kapsamlı uyuşmazlıklardan biridir. Takip edilmesi gereken birçok yasal prosedür içerdiğinden bu nedenle, davayı açan kişilerin bir avukattan yardım alması tavsiye edilir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

 

 

 

 

Paylaş