Arabuluculuk

  • Arabuluculuk

  • Ocak 8, 2023
Paylaş
Arabuluculuk

Arabuluculuk, yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıkların çözümlenmesinde uygulanır. Mahkeme yargısına alternatif bir yöntem olan arabuluculuk müessesinin olumlu yönlerinden birisi de uyuşmazlıkları kısa sürede sonuçlandırarak zamandan tasarruf sağlamasıdır. Arabuluculuk, kanunumuzda ihtiyari ve zorunlu olarak düzenlenmiş olup, bazı hukuk alanlarında zorunlu arabuluculuk uygulaması vardır. Bu tür uyuşmazlıklarda arabuluculuğa başvurulması zorunlu olup, zorunlu arabuluculuğun uygulandığı hallerde, bu yol tüketilmeden dava açılmayacaktır.

Hukuk büromuz hem ihtiyari hem de dava şartı olmak üzere tüm arabuluculuk sürecinde hızlı, etkili ve çözüm odaklı hizmet vermektedir.

Paylaş