Apartmana Baz İstasyonu Kurulması Kararı Nasıl Alınır?

Av. Ceren YANIK > Makaleler > Apartmana Baz İstasyonu Kurulması Kararı Nasıl Alınır?
  • Apartmana Baz İstasyonu Kurulması Kararı Nasıl Alınır?

  • Ağustos 24, 2021
Paylaş
Apartmana Baz İstasyonu Nasıl Kurulur?

Apartman ve sitelere gelir getirmesi nedeniyle ortak kullanım alanları GSM şirketlerine kiraya verilmektedir. Baz istasyonunun kurulacağı alanın, taşınmazın ortak alanı içerisinde olması gerektiğinden, çoğunlukla da bu baz istasyonları taşınmazın ortak yeri olan çatı ve müştemilata kurulmaktadır.

Peki apartman/sitelere baz istasyonu kurulması hukuka uygun mudur?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 4. maddesine göre, ana taşınmaza ait ana duvarlar, avlular, çatılar, bacalar, genel dam teraslar ortak yerlerden sayıldığından nitelikleri itibariyle mimari projesinde yer almadığı sürece kat malikleri tarafından işgal edilip kendi ihtiyaçları için kullanılamaz denilmektedir.

Kanunun  19. maddesinin 2. fıkrasına göre de, kat maliklerinden birinin, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde onarım, tesis ve değişiklik yaptıramayacağı yasaklanmıştır.

Yine aynı kanunun 45. maddesinde ise ana yapının dış duvarlarının çatı veya damının kiralanması gibi önemli yönetim işlerinin ancak bütün kat maliklerinin oy birliğiyle verecekleri karar üzerine yapılabileceği düzenlenmiştir.

Kat Mülkiyeti Kanuna göre  baz istasyonu ancak apartmanın ortak kullanıma mahsus yerler de kurulabilecek ve kurulum için de tüm kat maliklerinin kararı gerekecektir.

Yargıtay’ın birçok kararlarında baz istasyonun uzun süre kullanımında çevreye ve sağlığa olumsuz etkisi olduğu belirtilmiştir. Bu kadar hayati önem arz eden bir konuda kanunda oybirliği istenmesi çok yerindedir.

Baz İstasyonu Geliri Nasıl Dağıtılacaktır?

Kat malikleri ana gayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, malik olduğundan ortak alandaki baz istasyonu gelirinden elde edilen bedel, kat maliklerine arsa paylarına göre dağıtılacaktır.

Baz İstasyonu Nasıl Kaldırılır?

Haklı ve geçerli bir neden olmaksızın baz istasyonu inşa edilmesi halinde apartman sakinleri arasında huzursuzluk ve rahatsızlıklar yaşanabilmektedir.

Ancak önemle belirtmek isteriz ki tüm kat maliklerinin imzası alınmak suretiyle inşa edilmesi gereken baz istasyonunun, usule uygun karar alınmadan kurulması halinde her kat maliki, Sulh Hukuk Mahkemesinde ortak alan işgali nedeniyle ”Müdahalenin Önlenmesi” davası açarak baz istasyonun kaldırılmasını isteyebilir.

 

Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Paylaş