Kişisel Veri Koruma Hukuku

Av. Ceren YANIK > Faaliyet Alanları > Kişisel Veri Koruma Hukuku
  • Kişisel Veri Koruma Hukuku

  • Mayıs 12, 2018
Paylaş

KVKK

Teknoloji ve dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte “kişisel verileri koruma” kavramı önem kazanmıştır. Kişisel verilerin korunması kişilerin hak ve özgürlüklerin korunması açısından önemli hale gelmiştir. Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir.

Hukuk büromuz, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere müvekkillerimizin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize yükümlülükleri ile uyacakları kurallar ve esasların çözümünde danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Paylaş